نویسنده: mathew

تالار برگزاری مراسم ختم

ای عزیز از دست داده
ما را شریک در غم بدان و افتخار همدردی به تالار امیرکبیر بده

الار امیر کبیر اولین تالاریست که غم و اندوه شما را با پذیرایی شایسته از هم دردانتان تسکین میدهد و از اینکه توانستید در شان متوفی از همراهان و همدردان پذیرایی کنید وظیفه خود را بنحو احسن به پایان میرساند
غم شما بزرگ است ولی اراده ما بزرگتر

با پذیرایی عالی که وظیفه ماست شما را در اغوش خواهیم گرفت و تسلیت خواهیم گفت

Easily add galleries to blog posts

Always strive for better work. Never stop learning. Have fun a clear plan for a new project or just an idea on a napkin?  Sky, land, and sea disappear together out of the world.

Continue Reading