درباره ما

تالار پذیرایی و تشریفاتی امیر کبیر

تالار پذیرایی امیرکبیر  با بهره گیری از پرسنل مجرب و تحصیل کرده می تواند لحظاتی به یاد ماندنی را برای شما ثبت نماید.